ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η συμβουλευτική ψυχολογία δεν είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, στην πραγματικότητα διαφέρει από αυτήν ως προς τους στόχους, τις μεθόδους υλοποίησης, τους χρόνους και τις μεθόδους. Η ψυχολογική συμβουλευτική είναι μια σειρά άμεσων επαφών με το άτομο, συνήθως σύντομη και με εστίαση σε συγκεκριμένους στόχους. Η συμβουλευτική στοχεύει στην προώθηση της ευεξίας, στην απαλλαγή από δυσφορίες, άγχος ή τυχόν ενόχληση καθώς και απαλλαγή από οτιδήποτε το μη λειτουργικό, ενόσω παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο για την διαχείριση και επίλυση ποικίλων ζητημάτων. Πρόκειται για μια αλληλοεπικοινωνία μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμενου και η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να αλλάξει συμπεριφορά, να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και να απαλλαγεί από συναισθηματικές έγνοιες, ανησυχίες και από εντάσεις που σχετίζονται με τον τρόπο αντίληψης της πραγματικότητάς του.
Ο σκοπός είναι να προσφερθεί η κατάλληλη βοήθεια στο άτομο προκειμένου να αλλάξει τις στάσεις και τη συμπεριφορά του έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τη ζωή και τις αντιξοότητές της αποτελεσματικά και μέσα από τη χρήση νέων δεξιοτήτων, αλλά και διαμέσου της βέλτιστης χρήσης των πόρων και του δυναμικού του. Η συμβουλευτική οφείλει να έχει ως αποτέλεσμα την ελεύθερη, υπεύθυνη συμπεριφορά και να προσφέρει την ικανότητα ανακούφισης από τη σύγχυση και από το άγχος.

Βοήθησε τον εαυτό σου

Η ψυχολογική συμβουλευτική μπορεί επομένως να οριστεί ως μια σαφής και οριοθετημένη χρονικώς, διαδικασία υποστήριξης, στην οποία το άτομο στοχάζεται, επεξεργάζεται και μοιράζεται με τον ψυχολόγο προσωπικά, συναισθηματικά, επαγγελματικά ή οικονομικά θέματα, σχέσεις κοκ. και στην οποία ο τελευταίος «βοηθιέται να βοηθήσει τον εαυτό του» ως προς το να διαχειριστεί τις δυσκολίες του. Επομένως πρόκειται απλώς για τη χρήση των δικών του προσωπικών πόρων χωρίς να εξαρτάται από συνταγές και συμβουλές που παρέχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και από άλλους. Άλλωστε η ίδια η λέξη συμβουλευτική είναι μια σύνθετη λέξη (συν & βούλομαι = συσκέπτομαι ή συναποφασίζω ) που ουσιαστικά το νόημά της αποδίδεται ως εξής: συνεξετάζω με κάποιον το πρόβλημά του και τον διευκολύνω να αναζητήσει τη λύσή του. Επομένως στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας ο ψυχολόγος «δεν» συμβουλεύει τον πελάτη, ούτε του παρέχει συμβουλές και κατευθύνσεις, ασχέτως εάν έχει γνώμη και ενίοτε τη διατυπώνει. Απλώς ακολουθεί τον συμβουλευόμενο, συνδιαλεγόμενος και συσκεπτόμενος μαζί του, καθόσον ο συμβουλευόμενος πρωταγωνιστεί και μετέχει ενεργά στην αναζήτηση της επιλύσεως του προβλήματός του.

Βοήθησε τον εαυτό σου

Η ψυχολογική συμβουλευτική μπορεί επομένως να οριστεί ως μια σαφής και οριοθετημένη χρονικώς, διαδικασία υποστήριξης, στην οποία το άτομο στοχάζεται, επεξεργάζεται και μοιράζεται με τον ψυχολόγο προσωπικά, συναισθηματικά, επαγγελματικά ή οικονομικά θέματα, σχέσεις κοκ. και στην οποία ο τελευταίος «βοηθιέται να βοηθήσει τον εαυτό του» ως προς το να διαχειριστεί τις δυσκολίες του. Επομένως πρόκειται απλώς για τη χρήση των δικών του προσωπικών πόρων χωρίς να εξαρτάται από συνταγές και συμβουλές που παρέχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και από άλλους. Άλλωστε η ίδια η λέξη συμβουλευτική είναι μια σύνθετη λέξη (συν & βούλομαι = συσκέπτομαι ή συναποφασίζω ) που ουσιαστικά το νόημά της αποδίδεται ως εξής: συνεξετάζω με κάποιον το πρόβλημά του και τον διευκολύνω να αναζητήσει τη λύσή του. Επομένως στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας ο ψυχολόγος «δεν» συμβουλεύει τον πελάτη, ούτε του παρέχει συμβουλές και κατευθύνσεις, ασχέτως εάν έχει γνώμη και ενίοτε τη διατυπώνει. Απλώς ακολουθεί τον συμβουλευόμενο, συνδιαλεγόμενος και συσκεπτόμενος μαζί του, καθόσον ο συμβουλευόμενος πρωταγωνιστεί και μετέχει ενεργά στην αναζήτηση της επιλύσεως του προβλήματός του.

Σύμφωνα με τον «πατέρα» της συμβουλευτικής Carl Rogers: «η επιτυχημένη συμβουλευτική είναι μια σαφώς οργανωμένη και επιτρεπτική σχέση, που δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτογνωσία, σε βαθμό που να μπορεί να κάνει θετικά βήματα προς την κατεύθυνση εκείνην που υποδεικνύεται από το νέο του προσανατολισμό» (Carl Rogers,1942).

Η συμβουλευτική ψυχολογία μπορεί να σε βοηθήσει τόσο στην προσωπική, όσο και στη διαπροσωπική λειτουργικότητά σου.

Εάν αντιμετωπίζεις σωματικές, συναισθηματικές, ψυχονοητικές ή ψυχολογικές διαταραχές, ακόμη κι επαγγελματικές ή οικονομικές, κοινωνικές διαταραχές ή σε επίπεδο σχέσεων, τότε μπορείς να βοηθηθείς να επιλύσεις τις όποιες εντάσεις, τις κρίσεις, τις δυσφορίες ή τις δυσαρμονίες και να ζήσεις αρμονικά αυξάνοντας την ικανότητά σου να ζεις μια βέλτιστη, λειτουργική, άνευ άγχους, ποιοτική και με νόημα ζωή. Θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις ενδοψυχικά γεγονότα, να αποκτήσεις επίγνωση και αυτογνωσία, να διευρύνεις την αντίληψη και την κατανόηση τόσο του εαυτού σου και των άλλων, όσο και της πραγματικότητας που σε περιβάλλει και σε βοηθά να ζεις αρμονικά και αποτελεσματικά με τον εαυτό σου και τους άλλους.

Επίσης θα σε βοηθήσει να εκφράζεις τα συναισθήματά σου, να έχεις επίγνωση των κινήτρων με τα οποία λειτουργείς στη ζωή σου, να θέτεις και να πετυχαίνεις στόχους εύκολα, να αναγνωρίσεις και να καλύπτεις τις ανάγκες σου πιο ευέλικτα, πιο επιτυχημένα και με ομαλούς τρόπους καθώς και να οργανώσεις τον εσωτερικό σου κόσμο και να οργανωθείς ζώντας πιο αποτελεσματικά στον κόσμο, είτε αυτό αφορά την οικογένειά σου, τις σχέσεις σου, την εργασία ή τον κοινωνικό περίγυρο γενικότερα.

Η συμβουλευτική ψυχολογία μπορεί να σε βοηθήσει τόσο στην προσωπική, όσο και στη διαπροσωπική λειτουργικότητά σου.

Εάν αντιμετωπίζεις σωματικές, συναισθηματικές, ψυχονοητικές ή ψυχολογικές διαταραχές, ακόμη κι επαγγελματικές ή οικονομικές, κοινωνικές διαταραχές ή σε επίπεδο σχέσεων, τότε μπορείς να βοηθηθείς να επιλύσεις τις όποιες εντάσεις, τις κρίσεις, τις δυσφορίες ή τις δυσαρμονίες και να ζήσεις αρμονικά αυξάνοντας την ικανότητά σου να ζεις μια βέλτιστη, λειτουργική, άνευ άγχους, ποιοτική και με νόημα ζωή. Θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις ενδοψυχικά γεγονότα, να αποκτήσεις επίγνωση και αυτογνωσία, να διευρύνεις την αντίληψη και την κατανόηση τόσο του εαυτού σου και των άλλων, όσο και της πραγματικότητας που σε περιβάλλει και σε βοηθά να ζεις αρμονικά και αποτελεσματικά με τον εαυτό σου και τους άλλους.

Επίσης θα σε βοηθήσει να εκφράζεις τα συναισθήματά σου, να έχεις επίγνωση των κινήτρων με τα οποία λειτουργείς στη ζωή σου, να θέτεις και να πετυχαίνεις στόχους εύκολα, να αναγνωρίσεις και να καλύπτεις τις ανάγκες σου πιο ευέλικτα, πιο επιτυχημένα και με ομαλούς τρόπους καθώς και να οργανώσεις τον εσωτερικό σου κόσμο και να οργανωθείς ζώντας πιο αποτελεσματικά στον κόσμο, είτε αυτό αφορά την οικογένειά σου, τις σχέσεις σου, την εργασία ή τον κοινωνικό περίγυρο γενικότερα.

Κλείσε μια Συνεδρία