ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕ ΠΑΡΟΝ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τι είναι η Ψυχοθεραπεία
ψυχαναλυτικού τύπου

Η ψυχοθεραπεία ψυχαναλυτικού τύπου χρησιμοποιεί τις αρχές της ψυχοδυναμικής αναλυτικής, δουλεύοντας με το ασυνείδητο και με τα περιεχόμενα αυτού, με την ανάλυση της μεταβίβασης, με τα όνειρα και την ερμηνεία τους κοκ, ωστόσο διαφοροποιείται αισθητά από την ψυχανάλυση. Κι αυτό διότι αρχικώς η θεραπευτική σχέση είναι άμεση και όχι “αγαλματικού” τύπου όπως θα έλεγε ο ψυχαναλυτής Ζακ Λακάν, καθώς εδώ ο αναλυτής είναι πολύ πιο παρών για τον αναλυόμενο, συμμετέχοντας ενεργά στη θεραπευτική διαδικασία αντί να είναι ένας παρατηρητής και μάρτυρας της εκδίπλωσης της υποκειμενικής εμπειρίας. Η θεραπεία βασίζεται και πάλι στο αίτημα του αναλυομένου, εντούτοις, όμως, υπάρχει πάντα ανοικτός ο δρόμος για αλληλεπίδραση και ανταπόκριση στις εκάστοτε ανάγκες του αναλυομένου. Η θεραπευτική σχέση που εδραιώνεται με αυτόν τον τρόπο ίσως προσιδιάζει περισσότερο στην ιδιοσύσταση των Ελλήνων καθώς είναι πολύ πιο άμεσος ο τρόπος της επικοινωνίας και της διαντίδρασης μεταξύ θεραπευτού και θεραπευομένου.

Φυσικά κι εδώ όπως και στην ψυχανάλυση ο αναλυόμενος ενθαρρύνεται να εκφράζεται ελεύθερα και η ομιλία ξετυλίγεται μέσω των συνειρμών, ενόσω ο αναλυτής ερμηνεύει και φέρει στην προσοχη του αναλυομένου τα αναδυόμενα μοτίβα του ασυνειδήτου που επηρεάζουν τη στάση και τις συμπεριφορές του σε ό,τι μοτίβο είναι μη λειτουργικό για τον αναλυόμενο. Έτσι ο αναλυόμενος μπορεί να επιλύσει πολλά δυσλειτουργικά μοτίβα και να απαλλαγεί από συμπτώματα, αναλαμβάνοντας να αναγνωρίσει αυτό που είναι η δική του αλήθεια και να τη βιώσει ως ένα νέο κι ελεύθερο ον αντί για ένα ασυνείδητο ον.

Εστίαση στο Συναίσθημα

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία εμπεριέχει την εστίαση στο συναίσθημα και τη συναισθηματική έκφραση, αναλύει και διερευνά τις ασυνείδητες απόπειρες του πελάτη να αποφύγει συγκεκριμένα θέματα ή να εμπλακεί σε δραστηριότητες που καθυστερούν τη θεραπευτική διαδικασία (για παράδειγμα, επεξεργασία της αντίστασης και ανάλυση της μεταβίβασης), αναγνωρίζει και επισημαίνει τα επαναλαμβανόμενα πρότυπα στις συμπεριφορές, στις σκέψεις, στα συναισθήματα, στις εμπειρίες και στις σχέσεις του πελάτη, δίνει έμφαση σε παρελθούσες εμπειρίες και τα νοήματά τους όπως και στον προεξάρχοντα καταλυτικό ρόλο τους στις παροντικές εμπειρίες του πελάτη, εστιάζει σε διαπροσωπικές εμπειρίες, δίνει βαρύτητα και έμφαση στη θεραπευτική σχέση (μεταβίβαση και θεραπευτική συμμαχία) και τέλος διερευνά και αναλύει τη διαδρομή των επιθυμιών, των ονείρων και των φαντασιώσεων (αναλύοντας τις ενδοψυχικές δυναμικές). 

Μέσα από μια τέτοια διαδρομή, αναδύεται ο αληθινός εαυτός του υποκειμένου, αυτό δηλαδή που βρίσκεται πέραν των ορίων της γλωσσικής εκφοράς του υποκειμένου και ο οποίος δεν είναι κάτι το διαφορετικό από τον πελάτη, αλλά αντίθετα ο ίδιος ο πελάτης αναγνωρίζει να είναι περισσότερο ο εαυτός του από ότι πίστευε προτού να ξεκινήσει την ανάλυσή του.

Εστίαση στο Συναίσθημα

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία εμπεριέχει την εστίαση στο συναίσθημα και τη συναισθηματική έκφραση, αναλύει και διερευνά τις ασυνείδητες απόπειρες του πελάτη να αποφύγει συγκεκριμένα θέματα ή να εμπλακεί σε δραστηριότητες που καθυστερούν τη θεραπευτική διαδικασία (για παράδειγμα, επεξεργασία της αντίστασης και ανάλυση της μεταβίβασης), αναγνωρίζει και επισημαίνει τα επαναλαμβανόμενα πρότυπα στις συμπεριφορές, στις σκέψεις, στα συναισθήματα, στις εμπειρίες και στις σχέσεις του πελάτη, δίνει έμφαση σε παρελθούσες εμπειρίες και τα νοήματά τους όπως και στον προεξάρχοντα καταλυτικό ρόλο τους στις παροντικές εμπειρίες του πελάτη, εστιάζει σε διαπροσωπικές εμπειρίες, δίνει βαρύτητα και έμφαση στη θεραπευτική σχέση (μεταβίβαση και θεραπευτική συμμαχία) και τέλος διερευνά και αναλύει τη διαδρομή των επιθυμιών, των ονείρων και των φαντασιώσεων (αναλύοντας τις ενδοψυχικές δυναμικές). 

Μέσα από μια τέτοια διαδρομή, αναδύεται ο αληθινός εαυτός του υποκειμένου, αυτό δηλαδή που βρίσκεται πέραν των ορίων της γλωσσικής εκφοράς του υποκειμένου και ο οποίος δεν είναι κάτι το διαφορετικό από τον πελάτη, αλλά αντίθετα ο ίδιος ο πελάτης αναγνωρίζει να είναι περισσότερο ο εαυτός του από ότι πίστευε προτού να ξεκινήσει την ανάλυσή του.

Η ψυχοθεραπεία αυτού του τύπου μπορεί να είναι είτε μακράς, είτε βραχείας μορφής εάν αυτό απαιτείται και καθόσον αυτό προκύπτει μέσα από το θεραπευτικό αίτημα του πελάτη.

Παρόλο που η διαδικασία της ανάλυσης μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βάθος ο χρόνος περαίωσης λοιπόν ποικίλει με βάση το τι θέλει να επιτύχει ο αναλυόμενος και κατόπιν συμφωνίας με τον θεραπευτή, ο οποίος θα ορίσει και το πέρας των συνεδριών μέσα από την ανάδειξη του θεραπευτικού σκοπού.

Η ψυχοδυναμική αυτή θεραπεία είναι αποτελεσματική για πλήθος συμπτωμάτων και καταστάσεων και μπορεί να βοηθήσει σε κρίσεις πανικού και αγχώδεις διαταραχές, σε συναισθηματικές ή σεξουαλικές διαταραχές, σε πένθος και μελαγχολία, σε καταθλιπτικές διαταραχές, σε φοβίες και σε άλλα συμπτώματα.

Επειδή η θεραπεία μπορεί να προσαρμοσθεί στις εκάστοτε ανάγκες του καθενός ανθρώπου, είτε με βάση τα συμπτώματα ή την οικονομική δυνατότητα, μπορεί να γίνεται επίσης λιγότερο συχνά από ότι η ψυχανάλυση, με αποτέλεσμα να προτιμάται περισσότερο από τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους.

Κλείσε μια Συνεδρία